O firmě LAPČÁK GROUP s.r.o.
Nabídka služeb revitalizace
Reference již revitalizovaných staveb
Naši partneři
Nabídka volných pracovních míst
Kontaktní informace LAPČÁK GROUP s.r.o.
SLUŽBY

Nabídka služeb:

 • Analýza současné situace
 • Návrh optimálního řešení
 • Účast na shromáždění/členské schůzi SVJ/BD , diskuze k dotazům vlastníků/družstevníků
 • Vypracování stavebního projektu, prováděcího projektu, rozpočtu
 • Vypracování energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budov, tepelně-technického výpočtu
 • Vyřízení veškerých nutných dokumentů (stavební povolení, vyjádření hasičů apod.)
 • Organizace výběrového řízení, konzultace k výběru kvalitní a prověřené stavební společnosti
 • Zajištění optimálního financování a vyřízení úvěru
 • Vyřízení dotace z programu NOVÝ PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM
 • Zajištění posudku poradenského a informačního střediska k nároku na dotace
 • Podání žádosti v Českomoravské záruční a rozvojové bance o dotaci NOVÝ PANEL
 • Podání žádosti u krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí o dotaci ZELENÁ ÚSPORÁM
 • Zajištění stavebního dozoru
 • Konzultace a poradenství v průběhu realizace projektu
 • Kolaudace / předání stavby

Cíle společnosti:

 • Individuální přístup ke klientovi
 • Zajištění komplexních služeb
 • Spolupráce s prověřenými partnery
 • Kvalitní a ověřitelné reference
 • Profesionalita a zkušenosti
 • Zkrácení doby realizace projektu a snížení celkových nákladů klienta
 • Ochrana klienta proti nevýhodným podmínkám